Aviso legal

En cumplimento estricto do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, xunto ca normativa complementaria, informase que o responsable da prestación dos servicios que brinda esta páxina web é:

Responsable: Asociación Profesional para la Difusión de la Ciencia Química

Domicilio a efectos de notificación: Facultade de Farmacia, Departamento de Química Inorgánica, E-15782 Santiago de Compostela.

E-mail: info@giqimo.com

Teléfono: (34) 881 814 951