Química modular

A construción de sólidos estendidos a partir de bloques de edificios moleculares é, na actualidade, moi interesante dadas as vantaxes que ofrece no deseño de materiais. O emprego de unidades moleculares discretas na ensamblaxe de retículos estendidos é unha aproximación de síntese moi atraente por causa de que permite realizar reaccións a temperatura ambiente ou moi próxima, onde, no transcurso da reacción se mantén a integridade estrutural das unidades de partida, o que permite o seu emprego como módulos para as estruturas estendidas. Estes módulos moleculares pódense deseñar de xeito que se orixinen estruturas predeterminadas e materiais sólidos cunhas propiedades físicas especiais.
[(H 2 O)(IDA)Cu II (Ade)Cu I (H 2 O)] 2

[(H 2 O)(IDA)Cu II (Ade)Cu I (H 2 O)] 2

[(IDA)Cu II (Ade)Cu I ] n

[(IDA)Cu II (Ade)Cu I ] n