Espectroscopía de RPE

Espectrómetro: Bruker EMX ( banda X ) con accesorios de temperatura variable nos intervalos 450 - 110 K. (N 2 líquido) e 200 - 4 K. (He líquido) e goniómetro para medir espectros de monocristales

Espectrómetro: Bruker EMX ( banda X ) con accesorios de temperatura variable nos intervalos 450 - 110 K. (N 2 líquido) e 200 - 4 K. (He líquido) e goniómetro para medir espectros de monocristales