Realizamos investigación básica e aplicada.
Preparamos investigadores cualificados a través dos programas
de doctorado da USC

Traballamos principalmente nas seguintes Áreas de Investigación:

a) Química Estructural: Investigación de estructuras cristalinas de sólidos moleculares
e extendidos mediante difracción de raios X de cristais únicos.
b) Química Bioinorgánica enfocada ós complexos metálicos con actividade biolóxica.
c) Enxeñería Cristalina. Materiais farmacéuticos multicompoñentes. Recoñecemento
molecular en sistemas metal-orgánicos entre ións metálicos e bioligandos.
d) Compostos de Coordinación e redes metal-orgánicas.
e) Síntese e caracterización estructural de clúster de metais de acuñar.

O noso equipo

O noso equipo de investigación está formado por diferentes profesionais apaixonados da investigación.

Coñécenos  

Investigación

Temos abertas varias frontes de investigación en química bioinorgánica, química de coordinación, materiais, etc.

Mais información  

Técnicas

Para as nosas investigacións utilizamos diferentes técnicas de estudio: espectroscopía, espectrometría, etc.

Mais información  

Contacto

Si desexas contactar con algún membro do equipo, obter información, facernos unha consulta, etc.

Escríbenos