Voltametría cíclica

Potenciostato/galvanostato EG&G Princeton Applied Research 273 equipado con electrodos de disco de grafito, electrodo de referencia de calomelanos saturado e electrodo de hilo de Pt.

Potenciostato/galvanostato EG&G Princeton Applied Research 273 equipado con electrodos de disco de grafito, electrodo de referencia de calomelanos saturado e electrodo de hilo de Pt.