Prof. Dr. Elena Bermejo González

Prof. Dr. Elena Bermejo

Prof. Dr. Elena Bermejo

Naceu en Santiago de Compostela no ano 1950, cursou os estudos da Licenciatura de Farmacia, na Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. Na devandita Universidade obtivo o grao de licenciada en Farmacia no ano 1980.

Acadou o grao de doutora no ano 1988 na Universidade de Santiago de Compostela co traballo de tese titulado: Química de Coordinación de bencenocarbotioamidas con ácidos de Lewis, que realizou baixo a dirección do profesor Dr. Don Alfonso Castiñeiras Campos.

Durante os anos 1980-1986 exerceu como profesora axudante de clases prácticas da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. No ano 1986-‑1987, onde continuou co seu labor docente e investigador, exerceu como profesora encargada de curso, nivel C, da Facultade de Farmacia adscrita ao Departamento de Química Inorgánica da Universidade de Santiago de Compostela. Dende o ano 1987 é profesora asociada de universidade tipo 3TC de Química Inorgánica da Facultade de Farmacia de Santiago de Compostela. Dende o curso 1995-1996 ata a actualidade impartiu docencia na Licenciatura de Química na Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela.

Nos anos 1992-1993 realizou estadías no Royal College of Surgeons en Dublín (Irlanda) subvencionada pola Xunta de Galicia (España). O proxecto de Investigación desenvolveuse baixo a supervisión do Profesor K. B. Nolan e estivo encamiñado ao estudo do axente antihipertensivo Lisinopril e aos estudos da salicilglicina, un metabolito do analxésico Aspirina.

Colaborou como membro do comité organizador do XIIIth Spanish-Italian Congress on Thermodynamics of Metal Complexes, Santiago de Compostela (2002).