Materiais magnéticos

Magnetismo molecular: materiais antiferromagnéticos.
Síntesis, estructura e propiedades


Os materiais magnéticos son indispensables na sociedade actual, que se caracteriza fundamentalmente pola alta tecnoloxía. O estudo e a comprensión dos aspectos fundamentais dos compostos inorgánicos con propiedades magnéticas pouco usuais, e da relación coa súa estrutura e con outras propiedades físicas e químicas, é imprescindible para o deseño de novos materiais que posúan unhas propiedades desexadas. Este proxecto pretende abordar a síntese, o estudo estrutural e as propiedades magnéticas de diversos compostos de coordinación dinucleares e polinucleares de metais de transición en estado de oxidación II.
[Ni 2 (aladto)(H 2 O) 6 ]

[Ni 2 (aladto)(H 2 O) 6 ]

[{Ni(bpdto)} 2 (ox)] 2+

[{Ni(bpdto)} 2 (ox)] 2+