Química estructural

O campo da química estrutural dos compostos de coordinación de ións metálicos no estado de oxidación (II) continúa sendo interesante, e os seus estudos específicos están orientados a aclarar as relacións estrutura-propiedades. Neste camiño, as nosas investigacións implican xeometrías de coordinación impostas polos ligantes elixidos e céntranse nos estudos sistemáticos sobre a interrelación da estrutura con algunhas propiedades específicas en complexos mono e dinucleares relacionados.

[Cu(HLACO) 2 (phen)]

[Cu(HLACO) 2 (phen)]

[Hg(HAm4DH) 2 Br 2 ]

[Hg(HAm4DH) 2 Br 2 ]


[Hg(PzAm4DH)Cl] 2

[Hg(PzAm4DH)Cl] 2

[Zn(Am4E)(OAc)] 2

[Zn(Am4E)(OAc)] 2