Lcdo. Raúl Rodríguez Riobo

Lcdo. Raúl Rodríguez

Lcdo. Raúl Rodríguez

Naceu en Rois (Galicia) no ano 1977 e cursou os estudos de Ciencias Químicas na Universidade de Santiago de Compostela, para se licenciar no ano 2000. Obtivo a suficiencia investigadora tamén na devandita Universidade no ano 2002, vinculada á área de coñecemento de Química Inorgánica. Actualmente é bolseira FPU, realizando unha tese de doutoramento sobre complexos metálicos dos grupos 10 e 12 con tiosemicarbazonas derivadas da 2-pirazinaformamida.