Liñas de investigación

As investigacións que estamos desenvolvendo nos últimos anos implican a síntese de ligantes e complexos, a súa caracterización estrutural, o estudo do seu comportamento químico e das súas propiedades físicas e, cando é o caso, o estudo da súa actividade biolóxica.

En definitiva, as devanditas investigacións encádranse nas seguintes áreas temáticas:

  • Presentación
  • Materiais
  • Química bioinorgánica
  • Química de coordinación
  • Química inorgánica supramolecular