Prof. Dr. Dr. h. c. Alfonso Castiñeiras Campos

Prof. Dr. Dr. h. c. Alfonso Castiñeiras

Prof. Dr. Dr. h. c. Alfonso Castiñeiras

Director do Grupo de Investigación
Catedrático de Universidad "Ad Honoren"
Naceu en Santiago de Compostela (Galicia) no ano 1942, na súa Universidade cursou os estudos de Ciencias Químicas, e licenciouse no ano 1969. Na mesma Universidade, doutorouse cunha tese de doutoramento sobre aductos de tetrahaluros de estaño con ditiooxamidas, que realizou baixo a dirección dos profesores José R. Masaguer Fernández e José S. Casas Fernández nos anos 1970-74, e era durante ese tempo profesor axudante do Departamento de Química Inorgánica da Facultade de Ciencias.

Durante os anos 1974 e 1975 continuou o seu labor investigador e docente como profesor Agregado interino na referida Facultade. No ano 1976 trasladouse á Universidade Autónoma de Madrid para impartir docencia en Química Inorgánica como profesor Agregado contratado, ao tempo que se inicia na análise estrutural por difracción de raios X de monocristal no Instituto de Química Física “Rocasolano” do CSIC, baixo a supervisión dos profesores de investigación Severino García Blanco e Sagrario Martínez Carrera.

No ano 1982 incorpórase ao Departamento de Química Inorgánica da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela como Profesor Adxunto Numerario. Dende o ano 1982 realizou numerosas estadías no Instituto de Química Inorgánica da Universidade de Tubinga (Alemaña), onde completou a súa formación no campo da análise estrutural por difracción de raios X cos profesores Joachim Strähle e Wolfgang Hiller, e onde gozou de varias bolsas de estudos para tal fin. Dende o ano 1991 é catedrático de Química Inorgánica da Universidade de Santiago de Compostela.

Baixo o seu auspicio, no ano 1986 creouse na Universidade de Santiago de Compostela o Servizo de Difracción de Raios X, e foi o seu primeiro director ata o ano 1999. Foi así mesmo secretario do Departamento de Química Inorgánica da Universidade de Santiago de Compostela dende a súa creación no ano 1986 deica 1989, e o seu director dende 1990 ata 1993. Foi tamén director da Área de Deportes da Universidade de Santiago de Compostela durante o ano 1987. É membro da Real Sociedade Española de Química dende 1977 e pertence aos seus grupos especializados de Cristalografía e de Química Inorgánica. Deste último, foi vogal da súa Xunta de Goberno de 1987 a 1991. Igualmente é membro da Sociedade Portuguesa de Química dende 1982, American Chemical Society dende 1984, Gesellschaft Deutscher Chemiker dende 1988, British Crystallographic Association dende 1988, Association Française de Cristallographie dende 1990 e da American Association for the Advancement of Science dende 1994. Organizou diversas reunións científicas tanto nacionais coma internacionais, entre as que destacan a XXI Reunión Bienal da RSEQ (1986), o Wissenschaftliches Kolloquium von Arbeitsgruppen für Anorganische Chemie der Universitäten Santiago de Compostela, Karlsruhe, Marburg und Tübingen (1992), o Latin-American Inorganic Chemistry Meeting (1993) e o XIIIth Spanish-Italian Congress on Thermodynamics of Metal Complexes (2002). Ademais, é membro da Editorial Board da revista Polyhedron e da Wissenschaftlicher Beirat da revista Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie.