Clusters metálicos

Síntese e caracterización estructural de clusters metálicos

O estudo de clusters moleculares de metales de transición, en especial aqueles con átomos calcoxenuro como pontes, representa unha área de actividade crecente nas investigación mais actuais en química e ciencia de materiais. Esto debese á relativamente alta conductividade iónica e eléctrica de moitos dos calcoxenuros metálicos o que da lugar a propiedades intermedias entre as que poseen moitas fases metálicas e os semiconductores. Ademáis, é tamen de gran interese a dependencia de tamaño nas propiedades físicas, químicas e estructurais de estas sustancias que van desde as pequenas moléculas hasta materiais voluminosos. As aproximacios hacia a síntese e investigación de tales clusters incluen o estudo de nanopartículas coloidales con unha distribución de tamaño limitada, así como a formación e aislamento de clusters cristalinos adecuados para determinar a sua estructura mediante a análise por difracción de raios X de monocristales.
[Pt(AcB4M)] 4

[Pt(AcB4M)] 4

[Ag(E124tazt)] 6

[Ag(E124tazt)] 6