Reactividade de tiosemicarbazonas fronte a ións metálicos