Prof. Dr. Mª del Carmen Gómez Conde

Prof. Dr. Mª del Carmen Gómez

Prof. Dr. Mª del Carmen Gómez

Naceu en Santiago de Compostela (Galicia) no ano 1940, na súa Universidade cursou os estudos de Farmacia, e licenciouse no ano 1971. Na mesma Universidade, doutorouse cunha tese de doutoramento sobre a achega á determinación de fluor en distintos materiais, mediante un electrodo selectivo de ión fluoruro, que realizou baixo a dirección do profesor Dr. Don Florencio Moreno García no ano 1985, tempo durante o que foi profesora axudante de clases prácticas do Departamento de Química Inorgánica da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. Dende 1987 ata a actualidade é profesora asociada de universidade Tipo 3TC, co que continúa así o seu labor investigador e docente.